สิงหาคม 2559
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) สายบ้านท่าม่วงใหม่ หมู่ที่ ๑๑ - บ้านตราด หมู่ที่ ๔ 
       
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) สายบ้านท่าม่วงใหม่ หมู่ที่ ๑๑ - บ้านตราด หมู่ที่ ๔ 
     
โครงการฝึกอบรมพลังเครือข่ายวิทยากรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ได้จัดโครงการฝึกอบรมพลังเครือข่ายวิทยากรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 19 กันยายน 2558
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ราคากลางประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) สายบ้านท่าม่วงใ
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง
   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๘ (จากหน้าบ้านผู้ช่วยสมชายไปทางทิศใต้)
   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๘ (ทิศตะวันตกหมู่บ้านต่อจากจุดเดิม)
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศอบต.ประสุขเรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านละโว้สามัคคี หมู่ 21อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
   แสดงรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโก่ย หมู่ที่ 10 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จั
   แสดงรายละเอียดราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยแยะ บ้านเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ
   แสดงรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างฐานเสาธงชาติ ที่ทำการ อบต.สีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ.25
   แสดงรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ที่ทำการ อบต.สีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   แสดงรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.สีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   แสดงรายละเอียดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำเค็ม (น้ำใต้ดิน) บ้านดอนโก่ย หมู่ที่ 10 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดน
   แสดงรายละเอียดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำเค็ม (น้ำใต้ดิน) บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนคร
   แสดงรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ได้จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ...
พิธีมอบถุงพระราชทานช่วยเหลือ ผู้ประสพภัยหนาว โรงเรียนบ้านท่าม่วง (พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี ...
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2557 ...
วันที่ 7 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ได้จัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for DAD. ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเก ...
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๗ (คุ้มบ้านยายน้อย-บ้านนายสงบ) …. /องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 142,000.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-) ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๗ (คุ้มบ้านยายน้อย-บ้านนายสงบ) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาที่ อบต.ท่าม่วงกำหนด) ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ -เป็นเงิน 142,000.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-) ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ๕.๒ แบบรายการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) ๕.๓ แบบแปลนก่อสร้างโครงการ ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๖.๑ นายภูวดล ศรีสมบูรณ์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่าม่วง เป็นประธานกรรมการ ๖.๒ นายชาญธนธร ณัฐธเดชน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ ๖.๓ จ่าอากาศเอกโยธิน แสนทวีสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการ/เลขานุการ
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าม่วง
นายธนสาร เยี่ยมรัมย์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 23.20.75.214
คุณเข้าชมลำดับที่ 175,956

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
Tel : 044-666650-1  Fax : 044-666650
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.