กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 กันยายน 2559
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) สายบ้านท่าม่วงใหม่ หมู่ที่ ๑๑ - บ้านตราด หมู่ที่ ๔ 
       
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) สายบ้านท่าม่วงใหม่ หมู่ที่ ๑๑ - บ้านตราด หมู่ที่ ๔ 
     
โครงการฝึกอบรมพลังเครือข่ายวิทยากรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ได้จัดโครงการฝึกอบรมพลังเครือข่ายวิทยากรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 19 กันยายน 2558
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ราคากลางประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) สายบ้านท่าม่วงใ
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง
   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๘ (จากหน้าบ้านผู้ช่วยสมชายไปทางทิศใต้)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริืหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่องประกาศราคากลางค่าจ้างลูกจ้างตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่องการกำหนดราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจ
   ประกาศราคากลางตกลงจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 9,11และ12
   ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Para Asphaltic Concrete บ้านนาเฉลียง หมู่ที่ 2 สาย พช 4279 (บ้านยางงาม - บ้า
   ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Para Asphaltic Concrete บ้านด่านบุญธรรม หมู่ที่ 7 สาย พช 3288 (บ้านโรงบ่ม -
   ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงซุ่้มเฉลิมพระเกียรติฯ อบต.สูงเนิน ม.7, 14 ตำบลสูงเนิน
   ประกาศราคากลางตกลงจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 16
   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมอดินแดง หมู่ 4 คุ้มเหล่ากะลา ตำบลรอบเมือง
   ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมอดินแดง หมู่ 4 คุ้มเหล่ากะลา ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
   ประกาศอบต.ประสุขเรื่องประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้รางเลื่อน ระบบพวงมาลัย จำนวน 2 ชุด
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ได้จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ...
พิธีมอบถุงพระราชทานช่วยเหลือ ผู้ประสพภัยหนาว โรงเรียนบ้านท่าม่วง (พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี ...
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2557 ...
วันที่ 7 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ได้จัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for DAD. ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเก ...
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๗ (คุ้มบ้านยายน้อย-บ้านนายสงบ) …. /องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 142,000.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-) ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๗ (คุ้มบ้านยายน้อย-บ้านนายสงบ) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาที่ อบต.ท่าม่วงกำหนด) ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ -เป็นเงิน 142,000.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-) ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ๕.๒ แบบรายการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) ๕.๓ แบบแปลนก่อสร้างโครงการ ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๖.๑ นายภูวดล ศรีสมบูรณ์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่าม่วง เป็นประธานกรรมการ ๖.๒ นายชาญธนธร ณัฐธเดชน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ ๖.๓ จ่าอากาศเอกโยธิน แสนทวีสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการ/เลขานุการ
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าม่วง
นายธนสาร เยี่ยมรัมย์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.242.53.253
คุณเข้าชมลำดับที่ 187,114

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
Tel : 044-666650-1  Fax : 044-666650
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.