กระดานสนทนาทั้งหมด
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
  ..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-666-650  
เนเธŸเธเธฒเธžเนเธŸเธเธดเธˆเนเธŸเธเนเธŸเธเนเธŸเธเนเธŸเธ
_______________________________________________________________________________________________
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ เมื่อวันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2562 กับ อปท.ในเขตพื้นที่
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ เมื่อวันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2562 กับ อปท.ในเขตพื้นที่ 
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ "กุ้งจ่อม" 
การประชุมสภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (15 สิงหาคม 2562)
การประชุมสภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (15 สิงหาคม 2562) 
ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562
ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ โดย กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าม่วง
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ โดย กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าม่วง 
ประกาศและแสดงเจตารมย์การต่อต้านการทุจริต
ประกาศและแสดงเจตารมย์การต่อต้านการทุจริต 
การประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2562
การประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงจัดอบรมโครงการ “วัยรุ่นวัยใส ห่างไกลเอดส์” ประจำปี 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงจัดอบรมโครงการ “วัยรุ่นวัยใส ห่างไกลเอดส์” ประจำปี 2561 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
การตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
โครงการอบรม
โครงการอบรม "ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ" ประจำปีงบประมาณ 2561 
การประชุมประสานมวลชนฯโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบิง - กุดอาฮึม ต. ท่าม่วง อ. สตึก จ. บุรีรัมย์
การประชุมประสานมวลชนฯโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบิง - กุดอาฮึม ต. ท่าม่วง อ. สตึก จ. บุรีรัมย์  
งานแข่งเรือพายขนาดเล็ก ประจำปี 2560
งานแข่งเรือพายขนาดเล็ก ประจำปี 2560 
อบต.ท่าม่วง ร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมถวายเสด็จพ่อ ร. ๙ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
อบต.ท่าม่วง ร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมถวายเสด็จพ่อ ร. ๙ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
Big Cleaning Day
Big Cleaning Day 
ประชาคมโครงการการจัดการขยะต้นทาง 2560
ประชาคมโครงการการจัดการขยะต้นทาง 2560 
 หน้า 1 | 
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ 0-4466-6650 , โทรสาร 0-4466-6650
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615