กระดานสนทนาทั้งหมด
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
  ..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-666-650  
เธชเธฒเธฃเธˆเธฒเธเธ™เธฒเธขเธ
_______________________________________________________________________________________________
   
 
  สารจากนายก
 
 

เว็บไซต์นี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ ผลงานขององค์การบริการส่วนตำบล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ต้องขอขอบคุณประธานสภาฯ สมาชิกสภา และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงทุกท่าน ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ผมมีโอกาศเข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2555 จนถึงปัจจุบันทุกท่านให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการประสานและผลักดันโครงการสำคัญฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าม่วง ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการร่วมแก้ไขปัญหาสำคัญซึ่งเป็นปัญหาโดยรวมของตำบลท่าม่วง ให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาของตำบล เป็นนโยบายสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง จะต้องดูแลปัญหาร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ของอำเภอและจังหวัด เช่น การก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า การขุดลอกคลองส่งน้ำ ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ การปรับปรุงซ่อมแซมถนน สนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาการอพยพแรงงาน สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนั้น การดำเนินงานในอนาคตจะต้องดูแลภาพรวมของตำบล อย่างไรก็ตาม การที่ตำบลท่าม่วงจะพัฒนาอย่างเป็นระบบ และเป็นธรรม ควรที่จะต้องริเริ่มในเรื่องของการประสานแผน ฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนาตำบลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กระผมขอถือโอกาศนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง และขอให้คำมั่นต่อทุกท่านว่า กระผมและทีมงานบริหารพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกๆท่าน เพื่อจะนำไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์
ต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าม่วงอย่างยั่งยืนสืบไป


 
 
เอกสารแนบ
โดย admin   ประจำวันที่   19-07-2558

 

 
   
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ 0-4466-6650 , โทรสาร 0-4466-6650
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615