กระดานสนทนาทั้งหมด
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนที่ตำบลท่าม่วง
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 เสนอผลงานทางวิชาการ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 กองสวัสดิการสังคม
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
  ..“สภาพถนนดี มีแสงสว่างด้วยไฟฟ้า น้ำประปาทุกหมู่บ้านระบบชลประทานเต็มพื้นที่ สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกลหลากหลายกลุ่มอาชีพ เป็นดวงประทีปสำหรับผู้ด้อยโอกาสและคนชรา พัฒนาประชาธิปไตย คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น”..  
เนเธœเธ™เธเธฒเธฃเธ”เธณเน€เธ™เธดเธ™เธ‡เธฒเธ™
_______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564  action64   26-10-2563  1  2
2   แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  001   23-09-2563  3  0
3   แผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ปี 2563  ไฟล์งาน ประกาศใช้   16-03-2563  27  6
4   แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563  doc120200214032340.pdf doc220200214032340.pdf   05-02-2563  29  16
5   แผนการดำเนินงาน ปี 2562  เอกสารแนบ 1   26-11-2561  101  14
6   แผนการดำเนินงาน ปี 2561  แผนดำเนินงาน 61 ประกาศแผนดำเนินงาน 61   10-10-2560  131  27
7   แผนการดำเนินงาน ปี 2560  เอกสารแนบ   30-10-2559  166  5
8   แผนการดำเนินงาน ปี 2559  เอกสารแนบ   30-10-2558  159  5
9   แผนการดำเนินงาน ปี 2558  เอกสารแนบ   30-10-2557  145  6
 หน้า 1 | 
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ 0-4466-6650 , โทรสาร 0-4466-6650
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615