กระดานสนทนาทั้งหมด
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
  ..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-666-650  
เธœเธฅเธดเธ•เธ เธฑเธ“เธ‘เนŒเธ•เธณเธšเธฅ
_______________________________________________________________________________________________


ผ้าอัมปรม
1. ประวัติ อัมปรม เป็นผ้ามัดหมี่สองทางคือ โดยมีการมัดย้อมทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน ซึ่งแตกต่างจากผ้ามัดหมี่ทั่วไปของประเทศไทย ที่ส่วนใหญ่เป็นมัดหมี่เฉพาะเส้นพุ่ง อัมปรม เป็นผ้ามัดหมี่ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรในบริเวณอิสานใต้ ได้แก่ บริเวณจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ การทอผ้าแบบนี้มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ตามปกติผ้าไหมมัดหมี่ในประเทศไทย จะเป็นการมัดเฉพาะเส้นพุ่ง ส่วนประเทศที่มีการมัดหมี่ทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนมีอยู่เพียง 4 ประเทศเท่านั้น คือ แกรซังของประเทศจีน ปโตลาของประเทศ อินเดียตอนเหนือ บาหลีของประเทศอินโดนีเซีย และประเทศญี่ปุ่น แต่ในจังหวัดสุรินทร์ มีการมัดหมี่ทั้งเส้นพุ่ง และเส้นยืน คือ อัมปรม ทำให้เชื่อว่า ศิลปะการทอผ้าไหมมัดหมี่ชนิดแรกที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นอัมปรมนี้เอง จึงน่าจะเกิดขึ้นครั้งแรกพร้อมๆกับ การแผ่ขยายทางศาสนาฮินดู เมื่อสมัย 2,000 ปี มาแล้ว อัมปรม นับเป็นผ้าที่ชาวสุรินทร์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและเป็นเอกลักษณ์ของผ้ามัดหมี่สุรินทร์โดยแท้ อีกทั้งยังเป็นลายผ้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นมรดกตกทอดมาหลายชั่วอายุคน 2. ลวดลายและกรรมวิธีการทอ ลักษณะของผ้าอัมปรมจะปรากฎลายทอเป็นลายตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆ มีการมัดย้อมไหมให้เป็นจุดประสีขาวเด่นขึ้นจากสีพื้น คล้ายเครื่องหมายกากบาทในตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ กระจายทั่วผืนผ้า ด้วยการมัดย้อมแบบที่เรียกว่า “จองกรา” (จองเป็นภาษาเขมร หมายถึง ผูกหรือมัด) จองกรา เป็นการมัดหมี่ชนิดหนึ่งที่มัดได้ทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน เฉพาะส่วนของเส้นไหมที่จะทำ ลวดลายที่เรียกว่า “กราประ” คือจุดประขาวของเส้นยืนมาชนกับจุดประขาวของเส้นพุ่งเป็นเครื่องหมายบวกหรือกากบาทบนสีพื้น หากมีจุดประขาวบนพื้นสีแดงเข้มที่ย้อมจากครั่ง เรียกว่า ลายอัมปรมครั่ง หรือจุดประขาวบนพื้นสีม่วงที่ย้อมจากครามเรียกว่าลายอัมปรมปกามะออม หรือจุดประขาวบนพื้นสีเหลืองอมทองที่ย้อมด้วยเขหรือเคลย์(ภาษาถิ่น) เรียกว่า อัมปรมเคลย์ การมัดหมี่จะทอให้ส่วนที่มัดเป็น “กราปะ” คือจุดปะขาวของเส้นยืนมาชนกับจุดปะขาวของเส้นพุ่ง ให้เป็นเครื่องหมายบวกบนสีพื้น ซึ่งเวลาทอผู้ทอต้องละเอียดรอบคอบ เพื่อดึงเส้นปะให้บรรจบกันในทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน เพื่อให้ลวดลายอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ ความชำนาญดึงเส้นพุ่งและเส้นยืน ให้สัมผัสกันอย่างได้จังหวะและช่องไฟอีกด้วย เพื่อให้เกิดเครื่องหมาย “+”อย่างได้สัดส่วนถ้าผู้ทอไม่ชำนาญในการทอพอสมควร ก็จะกลายเป็นตัว “T” หรือ ตัว “L” บ้าง สีของผ้ามีสีอื่นสลับหลายสี แต่โดยรวมมักเป็นสีแดงอมส้ม หรือแดงอมน้ำตาล ลวดลายและสีทั้งสองด้านเหมือนกัน การมัดย้อมให้เกิดสีกรา มีขั้นตอนคือในช่วงที่กรอเส้นไหมไปสู่ระวิงนั้น จะใช้เชือกกล้วย หรือเชือกฟางมัดลำไหมให้ห่างกัน ช่วงละครึ่งเซนติเมตร บนเส้นไหมที่พันบนระวิง โดยผู้ทอจะต้องมัดให้แน่นทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนจำนวนอย่างละ 3 ไจ รวมเป็น 6 ไจ เมื่อมัดเสร็จแล้วจะนำเส้นไหมไปย้อมสีพื้นตามที่ต้องการ เมื่อนำไปทอจะเกิดเป็นจุดปะขาวบนเส้นไหมสีต่างๆ 3. การนำไปใช้ประโยชน์ ผ้าอัมปรมใช้เป็นผ้านุ่งในโอกาสพิเศษ เช่น นุ่งไปวัดในงานบุญ งานสงกรานต์ หรือในงานพิธีสำคัญ
 หน้า 1 | 
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ 0-4466-6650 , โทรสาร 0-4466-6650
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615