กระดานสนทนาทั้งหมด
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
  ..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-666-650  
สมาชิกสภาอบต.
_______________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาอบต.
 
นางสุจิรา พื้นแสน
นางสุจิรา พื้นแสน
ประธานสภา อบต.ท่าม่วง
นายเสมือน สุขจิตร
นายเสมือน สุขจิตร
รองประธานสภา อบต.ท่าม่วง
นายภูวดล ศรีสมบูรณ์
นายภูวดล ศรีสมบูรณ์
เลขานุการสภา อบต.ท่าม่วง
นางเสาร์ โยยรัมย์
นางเสาร์ โยยรัมย์
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นางกุล ร่มเย็น
นางกุล ร่มเย็น
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายแปลก บุญเจริญ
นายแปลก บุญเจริญ
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายแทน คำนึงสุข
นายแทน คำนึงสุข
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายสุพิน ซ้อนกลิ่น
นายสุพิน ซ้อนกลิ่น
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นายล้วน ไส้เสือ
นายล้วน ไส้เสือ
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นายบุญมี มุละสิวะ
นายบุญมี มุละสิวะ
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายประดิษฐ์ ยือรัมย์
นายประดิษฐ์ ยือรัมย์
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นางนันธิณี สมดัง
นางนันธิณี สมดัง
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายสมศักดิ์ อินสำราญ
นายสมศักดิ์ อินสำราญ
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายสุพันธ์ วงศ์สุรินทร์
นายสุพันธ์ วงศ์สุรินทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายธวัชชัย ชมทอง
นายธวัชชัย ชมทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 7
นายเจาะ จามิกร
นายเจาะ จามิกร
ส.อบต. หมู่ที่ 7
นายจันทา ชมชื่น
นายจันทา ชมชื่น
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นางไสว ก้านเพชร
นางไสว ก้านเพชร
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นายรุ่ง ปัญจพนาพฤทธิ์
นายรุ่ง ปัญจพนาพฤทธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 9
นางสาวสมสี กระแสโท
นางสาวสมสี กระแสโท
ส.อบต. หมู่ที่ 9
นายมี ศาลางาม
นายมี ศาลางาม
ส.อบต. หมู่ที่ 10
นางสุขใจ ยูงรัมย์
นางสุขใจ ยูงรัมย์
ส.อบต. หมู่ที่ 10
นายบุญยัง เปะประโคน
นายบุญยัง เปะประโคน
ส.อบต. หมู่ที่ 11
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ 0-4466-6650 , โทรสาร 0-4466-6650
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615