กระดานสนทนาทั้งหมด
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
  ..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-666-650  
สำนักปลัด
_______________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
นายภูวดล ศรีสมบูรณ์
นายภูวดล ศรีสมบูรณ์
ปลัด อบต.ท่าม่วง
นายประจวบ วงษ์ทอง
นายประจวบ วงษ์ทอง
รองปลัด อบต. ท่าม่วง
นางสาวศกุนตลา สวัสดี
นางสาวศกุนตลา สวัสดี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุรสิทธิ์ มาตรคำจันทร์
นายสุรสิทธิ์ มาตรคำจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววีณา พื้นแสน
นางสาววีณา พื้นแสน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายปองพล ไชยชุม
นายปองพล ไชยชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จ่าอากาศเอกโยธิน แสนทวีสุข
จ่าอากาศเอกโยธิน แสนทวีสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุกัญญา จำปางาม
นางสาวสุกัญญา จำปางาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุพัชรี โยงรัมย์
นางสาวสุพัชรี โยงรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
นางสาวนิภาพร อินทวงศ์
นางสาวนิภาพร อินทวงศ์
คนงานทั่วไป
นายโคสิทธิ์  เสนาจักร
นายโคสิทธิ์ เสนาจักร
ภารโรง
นายอรรถพล มีแก้ว
นายอรรถพล มีแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ 0-4466-6650 , โทรสาร 0-4466-6650
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615